Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

1. Správcem osobních údajů zákazníků (fyzických osob) e-shopu eshop.kovosluzba-hp.cz je jeho provozovatel, společnost Kovoslužba hasicí přístroje, a.s., Průběžná 387/41, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 25065084, e-mail: kovosluzba@kovosluzba-hp.cz

2. Správce zpracovává osobní údaje zákazníků e-shopu jen v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy uzavřené na základě objednávky uskutečněné zákazníkem prostřednictvím e-shopu, pro účely plnění svých zákonných povinností (například účetních), a rovněž pro účely budoucí nabídky zboží prodávaného provozovatelem e-shopu.

3. Osobní údaje zákazníků zpracovává správce:

a) na základě právního titulu dle čl. 6 písm. b) GDPR - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník coby subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, a dále

b) na základě právního titulu dle čl. 6 písm. c) GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Právním titulem pro zpracování osobních údajů zákazníků e-shopu za účelem obchodního sdělení je oprávněný zájem správce dle čl. 6 písm. f) GDPR. Oslovená osoba má právo žádat, aby její kontaktní údaj nebyl za takovým účelem dále zpracováván.

4. Osobní údaje zákazníků pro správce zpracovává (shromažďuje a zaznamenává) společnost shoptet.cz

5. Práva fyzických osob
Podle zákona o ochraně osobních údajů má fyzická osoba, která poskytla osobní údaje, právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat informaci, jaké osobní údaje o ní Správce zpracovává,
• požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2021.